Μαθηματική Επιθεώρηση

Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Ε.Μ.Ε.Είδος Έκδοσης: 
Περιοδικές Εκδόσεις
Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Ε.Μ.Ε.
Εξώφυλλο
Τιμή: 
10.00Ε
Συνδρομή: 
20.00Ε
Επιτροπή Περιοδικού: 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Συντονιστές

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Λάππας Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπαϊωάννου Αλέξανδρος, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Επιστημονική Επιτροπή
Ανούσης Μιχάλης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βλάμος Παναγιώτης, Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο   
Καρκούλιας Γεώργιος, Επίτ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Κρητικός Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λορεντζιάδης Παναγιώτης,   Δρ. Μαθηματικών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μακρή Ευφροσύνη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
Μεταξάς Νικόλαος, Δρ Μαθηματικών, ΕΚΠΑ
Μωυσιάδης Πολυχρόνης, Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Νικολουδάκης Μανόλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παπαντωνίου Βασίλης, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παπασταυρίδης Σταύρος, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σπύρου Παναγιώτης, τ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Τζερμιάς Παύλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τσαμαδιάς Κωνσταντινος, Ομότιμος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τσαπόγας Γιώργος,  Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φελλούρης Ανάργυρος, Ομότιμος Καθηγητής, ΕΜΠ   
Φερεντίνος Σπύρος, Επιτ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών
Χριστιανίδης Ιωάννης, Καθηγητής ΜΙΘΕ ΕΚΠΑ
Χριστοπούλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Χρυσοβέργης Μιχάλης, Επιτ. Σχολικός Σύμβουλος, Δρ. Μαθηματικών
Ψύχας Ευάγγελος, Μαθηματικός Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Οδηγίες Συγγραφέων: 

ΟΔΗΓΙΕΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
στη Μαθηματική Επιθεώρηση

H Μαθηματική Επιθεώρηση εκδίδεται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία δύο φορές το χρόνο.  Στο περιοδικό δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες από όλο το φάσμα των μαθηματικών (ανάλυση, άλγεβρα, γεωμετρία, πιθανότητες, στατιστική, ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών) και με εφαρμογές σε άλλες επιστήμες όπως φυσική, οικονομικά, βιολογία, ιατρική, κ.ά.  Αποσκοπεί στην γενικότερη ενημέρωση της μαθηματικής κοινότητας για σύγχρονα θέματα μαθηματικών, αλλά και για παραδοσιακά θέματα με σύγχρονη οπτική.
Οι εργασίες μπορεί να είναι πρωτότυπες ή να είναι άρθρα επισκόπησης.  Ο προσανατολισμός των άρθρων είναι προς την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς αυτό να είναι πάντα αυστηρό. Ιδιαιτέρως προτρέπονται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές για τη συγγραφή άρθρων βασισμένα σε διπλωματικές τους εργασίες. Η γλώσσα γραφής των άρθρων είναι η Ελληνική. 
  

Προκειμένου μία εργασία να τεθεί στη διαδικασία κρίσης, θα πρέπει να σταλεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση arvanito [at] math [dot] upatras [dot] gr με ένδειξη στο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.
    Κάθε εργασία που εμπίπτει στους στόχους του περιοδικού, θα κριθεί από δύο κριτές. Σε περίπτωση διάστασης απόψεων, θα σταλεί και σε τρίτο κριτή.

Βασικές μορφολογικές προδιαγραφές εργασιών
    
    Οι εργασίες θα είναι γραμμένες σε επεξεργαστή κειμένου MS-Word for Windows (συνιστάται Word 2003 ή νεώτερη έκδοση) σε γραμματοσειρά Times New Roman και η  έκτασή τους δεν πρέπει να είναι λιγότερη των 8 σελίδων και μεγαλύτερη των 15 σελίδων, εκτός εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που θα αναπτύσσονται και θα κρίνονται για τη σκοπιμότητά τους από την Συντακτική Επιτροπή.  Εργασίες είναι δυνατόν να γραφούν και σε TeX/LaTeX με αποστολή του αρχείου σε μορφή PDF, το οποίο (σε περίπτωση αποδοχής της εργασίας) θα διαχειρίζεται κατά την εκτύπωση φωτογραφικά.
    Η κάθε σελίδα θα πρέπει να είναι μεγέθους Α4, να είναι δακτυλογραφημένη με διάστημα 1 γραμμής  και να έχει περιθώρια 4 εκ. δεξιά και αριστερά και 5.3 εκ. πάνω και κάτω.
    Η πρώτη ενότητα της πρώτης σελίδας της εργασίας περιέχει κατά σειρά τα εξής:
α)  Τον τίτλο της εργασίας, ο οποίος γράφεται με κεφαλαία γράμματα μεγέθους 16.
β) Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, το οποίο γράφεται με γράμματα μεγέθους 12.
γ) Μία ιδιότητα του συγγραφέα, (π.χ. Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών, κλπ) που γράφεται με γράμματα μεγέθους 12.
δ) Την ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, που γράφεται με γράμματα μεγέθους 12.   
    Μετά την πρώτη ενότητα  θα ακολουθεί μία "ΠΕΡΙΛΗΨΗ" της εργασίας στα ελληνικά και στο τέλος του άρθρου, πριν από τη βιβλιογραφία, θα ακολουθεί μία περίληψη ("ABSTRACT") στα αγγλικά. Οι περιλήψεις θα είναι πλήρως στοιχισμένες με γραμματοσειρά μεγέθους 12.
    Μετά την "ΠΕΡΙΛΗΨΗ" ακολουθεί το κυρίως κείμενο που θα είναι πλήρως στοιχισμένο με γραμματοσειρά μεγέθους 12. Οι υποσημειώσεις  θα γράφονται στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας με συνεχή αρίθμηση και με γραμματοσειρά μεγέθους 10. Τα σχήματα, τα διαγράμματα ή οι πίνακες που ενδεχομένως επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας, πρέπει να είναι περιορισμένα και σχεδιασμένα με ευκρίνεια.
    Η βιβλιογραφία, κατά αλφαβητική σειρά,  γράφεται με γραμματοσειρά μεγέθους 12 και παρατίθεται στο τέλους του άρθρου, σε δύο ενότητες, η πρώτη για τις ελληνόγλωσσες  και η δεύτερη για τις ξενόγλωσσες αναφορές (εάν μια από τις δύο ενότητες περιέχει ελάχιστες αναφορές είναι δυνατό να ακολουθηθεί ενιαία αναγραφή).  Κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας θα πρέπει να αντιστοιχεί σε παραπομπές που αναγράφονται στο κείμενο της εργασίας.
    Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να έχουν την ακόλουθη μορφή:
Για βιβλία:
Struik, D. (1982). Συνοπτική Ιστορία Μαθηματικών. Αθήνα: Ζαχαρόπουλος.
ή εναλλακτικά
D. Struik:  Συνοπτική Ιστορία Μαθηματικών, Εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1982.
Για περιοδικά:
Borel, A. and Hirzebruch, F. (1958). Characteristic classes and homogeneous spaces I, Amer. J. Math., 80, 458-538.
ή εναλλακτικά
A.Borel and F. Hirzebruch: Characteristic classes and homogeneous spaces I, Amer. J. Math. 80 (1958) 458-538.
Για συνέδρια:
Blum, W.  (1999, Νοέμβριος). Can an Integral  be more than a tool for Calculating Areas. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Λάρισα.
Για συλλογικούς τόμους:
Hilbert, D. (1964). On the infinitive. In P. Benacerraf & H. Putnam (Eds.), Philosophy of Mathematics: Selecetd Readings (pp. 134-151). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 1 επισκέπτης.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad