Ημερομηνίες Προκριματικού Διαγωνισμού 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2014


        Η Επιτροπή Διαγωνισμών αποφάσισε ο Προκριματικός Διαγωνισμός για την επιλογή των ομάδων που θα μας εκπροσωπήσουν στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα και στη Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων θα γίνει ως εξής:

Α.  Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων
     Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Νέων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Απριλίου 2014, ώρα 9.00, στο Νέο Χημείο  (Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα) .
      Η συνέντευξη γνωριμίας των μαθητών με την Επιτροπή Διαγωνισμών θα γίνει στις 13.00 την ίδια μέρα στα Γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 34, Αθήνα).

Β.  Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Μεγάλων
     Ο Προκριματικός Διαγωνισμός Μεγάλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Απριλίου 2014, ώρα 9.00, στο Νέο Χημείο  (Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα).
      Η συνέντευξη γνωριμίας των μαθητών, που δεν θα λάβουν μέρος την επόμενη ημέρα στη Μεσογειάδα, με την Επιτροπή Διαγωνισμών, θα γίνει στις 14.00 την ίδια μέρα στα Γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Πανεπιστημίου 34, Αθήνα).

Γ.  Η Μεσογειακή Μαθηματική Ολυμπιάδα
     Η Μεσογειακή Μαθηματική Ολυμπιάδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Απριλίου 2014, ώρα 09.45 στα Γραφεία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
    Η συνέντευξη γνωριμίας των μαθητών, που θα λάβουν μέρος στη Μεσογειάδα, με την Επιτροπή Διαγωνισμών, θα γίνει πριν την έναρξη της Μεσογειάδας την ίδια μέρα.

    Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη Μεσογειάδα είναι προαιρετική και δεν συνυπολογίζεται στη βαθμολογία κατάταξης για την ομάδα.

 

Η επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕΠαραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 15 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad