Συνέδρια - 32o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή του 32ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Επιτροπή και την
Οργανωτική Επιτροπή  Του 32ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας


Τίτλος Συνεδρίου: «Η δύναμη των Μαθηματικών κινητήριος μοχλός της επιστημονικής έρευνας και της εξελικτικής πορείας του πολιτισμού μας.»

 


Επιστημονική Επιτροπή


Για την Επιστημονική Επιτροπή αναζητούμε το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα πανεπιστημιακών καθηγητών-τριών, διδακτόρων ερευνητών-τριών, καθώς και εμπειρογνωμόνων, των οποίων η δραστηριότητα έχει συνάφεια με τη θεματολογία του 32ου Συνεδρίου. Οι υποχρεώσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής κατά κύριο λόγο συνίστανται στην κρίση-αξιολόγηση των εργασιών.
Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο-η να αποστείλει έως τις 15 Μαΐου 2015 στην ΕΜΕ (info [at] hms [dot] gr ) σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευμένη από ένα συνοπτικό βιογραφικό, στο οποίο θα επισημαίνεται η συνάφεια των δραστηριοτήτων του με τις διεθνείς διαστάσεις και δυνατότητες της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και Έρευνας. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. με βάση τα ανωτέρω θα προτείνει τη σύνθεση της Ε.Ε. στο Δ.Σ.


Οργανωτική  Επιτροπή.


Οι υποχρεώσεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής είναι υψηλής ευθύνης, καθώς πλαισιώνουν και υποστηρίζουν τις προσπάθειες του ΔΣ της ΕΜΕ για υπηρεσιακές διευθετήσεις, το οργανωτικό και εκδοτικό έργο των κεντρικών υπηρεσιών της ΕΜΕ σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή, το συντονισμό με τις δυνάμεις του Παραρτήματος σε συνεργασία με την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή.
Για τη στελέχωση της Οργανωτικής Επιτροπής το Δ.Σ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο-η συνάδελφο με  διάθεση προσφοράς και  συνεργασίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και με σχετική εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, να αποστείλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση θα πρέπει να  συνοδεύεται από συνοπτικό βιογραφικό στο οποίο θα επισημαίνεται η αντίστοιχη δραστηριότητα και οργανωτική εμπειρία και να σταλεί στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info [at] hms [dot] gr, έως 15 Μαΐου 2015. Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. με βάση τα ανωτέρω θα προτείνει την Ο.Ε. στο Δ.Σ.


Με θερμούς φιλικούς χαιρετισμούς


        Για την ΟΕ                                                                           Για την ΕΕ

    Νικόλαος  Αλεξανδρής                                                            Αργύρης Φελλούρης
Ομότιμος καθηγητής Παν/μιου Πειραιώς                                 Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
 Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΜΕ                                                       Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΜΕ
 Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 3 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad