Συνέδρια - 34o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

Εργασίες-Περιλήψεις

Περιλήψεις Εργασιών
34ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου Μαθηματικού Παιδείας

(new)

 

 

 

Πρόσκληση για υποβολή εργασιών
ΣΤΟ 34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΜΕ

 

     Η Επιστημονική Επιτροπή του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της ΕΜΕ προσκαλεί την κατάθεση εμπεριστατωμένων εισηγήσεων με στόχο την ευρεία ανταλλαγή απόψεων, τη βελτίωση της ενημέρωσης, την ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής της ελληνικής μαθηματικής κοινότητας στις διεθνείς διεργασίες και τη δυνατότητα παρέμβασης πειστικά και έγκαιρα στην κοινωνία και την πολιτεία για ζητήματα που αφορούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η Επιστημονική Επιτροπή θα δέχεται εργασίες για κρίση
έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2017,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info [at] hms [dot] gr


Οι εργασίες θα κριθούν ανώνυμα από δύο κριτές, μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου.  

 

Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών
Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν με ηλεκτρονική στοιχειοθεσία των κειμένων που θα υποβληθούν. Για την ομοιομορφία και καλή ποιότητα τηςέκδοσης, απαιτείται να τηρηθούν τα παρακάτω:
 1.    Οι εργασίες που θα υποβληθούν δεν υπερβαίνουν τις 10 σελίδες.
 2.    Η εκτύπωση θα είναι σε σελίδα Α4 με περιθώρια 4εκ. αριστερά και δεξιά, 5.3εκ. πάνω και κάτω. Το κείμενο θα είναι πλήρως στοιχισμένο εκτός του τίτλου και των στοιχείων του συγγραφέα που θα είναι στοιχισμένα στο κέντρο.
 3.    Η πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχει κατά σειρά:
   •    τον τίτλο της εργασίας, γραμμένο με γράμματα κεφαλαία μεγέθους 16,
   •    μια κενή γραμμή,
   •    τη Θεματική Ενότητα με την οποία συνδέεται,
  •    το όνομα του συγγραφέα με αριθμό κινητού τηλεφώνου, πλήρη διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με γράμματα μεγέθους 12,
   •    δύο κενές γραμμές,
  •    περίληψη της εργασίας (στα Ελληνικά και Αγγλικά), η οποία δεν υπερβαίνει τις 15 γραμμές κειμένου, γραμμένη με γράμματα μεγέθους 12.
   •    Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο, γραμμένο με γράμματα μεγέθους 12.
  •    Κάθε πρόταση θα πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά. Κάθε αναφορά στη βιβλιογραφία θα πρέπει να είναι σαφής και κατά το δυνατόν να αναφέρεται σελίδα και έκδοση. Για κάθε στοιχείο της βιβλιογραφίας, θα πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον αναφορά εντός του κειμένου.
 4.    Η εργασία θα είναι γραμμένη σε επεξεργασία κειμένου Word for Windows. Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν είναι Times New Roman Greek.
 5.    Φωτογραφίες, πίνακες και γραφικές παραστάσεις που έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο θα πρέπει να έχουν επιπλέον αποθηκευτεί και σε ξεχωριστά αρχεία.

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Ionian Blue Hotel, Λευκάδα
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
3, 4 & 5 Νοεμβρίου 2017
www.emesynedrio34.gr/   

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Πανεπιστημίου 34
106 79 Αθήνα
Τηλ:210 3616532-3617784
Fax:210 3641025
e-mail: info [at] hms [dot] gr

www.hms.grΠαραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 0 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad