Συνέδρια - 34o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας. Παράταση πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική Επιτροπή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ μέχρι 7-7-2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Επιστημονική Επιτροπή και την  Οργανωτική Επιτροπή  
του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας

 
Επιστημονική Επιτροπή


     Για την Επιστημονική Επιτροπή αναζητούμε το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα Καθηγητών/-τριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διδακτόρων, ερευνητών/-τριών και εμπειρογνωμόνων, των οποίων η δραστηριότητα είναι συναφής με τη μαθηματική επιστήμη και τη διδασκαλία των μαθηματικών. Οι υποχρεώσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής συνίστανται κατά κύριο λόγο στην κρίση και αξιολόγηση των εργασιών που θα υποβληθούν.
     Για τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής, το Δ.Σ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/-η να αποστείλει μέχρι την 26η  Μαΐου 2017 στην Ε.Μ.Ε. (info [at] hms [dot] gr) σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευμένη από ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι είναι μέλος της ΕΜΕ, οικονομικά τακτοποιημένο και θα επισημαίνεται η συνάφεια των δραστηριοτήτων με τις διεθνείς διαστάσεις της μαθηματικής έρευνας κι εκπαίδευσης.

     Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, με βάση τα ανωτέρω, θα προτείνει τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής στο Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

        Για την ΟΕ                                                                           Για την ΕΕ
   Ανάργυρος Φελλούρης                                                           Ιωάννης Εμμανουήλ
Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου                  Καθηγητής  Πανεπιστημίου Αθηνών
 Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΜΕ                                                      
 Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 14 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad