Συνέδρια - 35o Πανελλήνιο Συνέδριo Μαθηματικής Παιδείας

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας.(Παράταση μέχρι 14/6/2018) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιστημονική και την Οργανωτική Επιτροπή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Οργανωτική Επιτροπή
και την  Επιστημονική Επιτροπή
του 35ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας

7-9  Δεκεμβρίου 2018

(Παράταση αιτήσεων μέχρι 14-6/2018)

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

     Το ΔΣ της ΕΜΕ αποφάσισε την οργάνωση του 35ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας στην Αθήνα στις 7-9/12/2018. 

     Το Συνέδριο θα κλείσει συμβολικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΜΕ, και  του Έτους Μαθηματικών, όπως έχει ανακηρυχθεί το 2018 από το Υπουργείο Παιδείας προς τιμήν των 100 χρόνων από την ίδρυση της.

     Το 35ο Συνέδριο έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία, το ρόλο, την έκταση της παρουσίας και την αυξημένη ευθύνη των Μαθηματικών και των μαθηματικών στην οργάνωση και την κατανόηση του σύγχρονου, έντονα μαθηματικοποιημένου κόσμου. 

Ο τίτλος του θέματος του 35ου Συνεδρίου είναι:

"Μαθηματικά: έρευνα και εκπαίδευση τον 21ο αιώνα"

    Προτείνονται καταρχάς οι παρακάτω θεματικές περιοχές, στις οποίες διακρίνονται σταθερά οι δύο άξονες: της έρευνας και της εκπαίδευσης.

α) Μαθηματική Έρευνα και Μαθηματική Εκπαίδευση στην εποχή της Διεπιστημονικότητας. 

β) Μαθηματική Έρευνα και Μαθηματική Εκπαίδευση στην εποχή Ψηφιακότητας και του Διαδικτύου.

γ) Μαθηματικά επιτεύγματα και Εκπαιδευτικές Προκλήσεις στην ιστορική και εξελικτική τους προοπτική. 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση της
Οργανωτικής Επιτροπής

     Οι υποχρεώσεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής είναι υψηλής ευθύνης, καθώς τα μέλη της πλαισιώνουν και υποστηρίζουν τις προσπάθειες του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε., το οργανωτικό και εκδοτικό έργο των κεντρικών υπηρεσιών της Ε.Μ.Ε. σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή. Στο φετινό συνέδριο το έργο της Ο.Ε. θα έχει ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον, καθώς δεν υπάρχει τοπική Οργανωτική Επιτροπή. 

     Για τη στελέχωση της Οργανωτικής Επιτροπής το Δ.Σ. καλεί συναδέλφους με διάθεση προσφοράς και συνεργασίας, με σχετική εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων, να αποστείλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή 25  Μαΐου 2018 στην Ε.Μ.Ε. (info [at] hms [dot] gr). 

     Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι είναι μέλος της ΕΜΕ, οικονομικά τακτοποιημένο και θα επισημαίνεται η αντίστοιχη δραστηριότητα και οργανωτική εμπειρία. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, με βάση τα ανωτέρω, θα προτείνει τη σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής στο Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση της
Επιστημονικής Επιτροπής


     Για την Επιστημονική Επιτροπή αναζητούμε το ενδιαφέρον και τη διαθεσιμότητα συναδέλφων Καθηγητών και Καθηγητριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διδακτόρων και εμπειρογνωμόνων με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο στο πεδίο των Μαθηματικών ή/και της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσων έχουν συνάφεια με τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου. 

     Οι υποχρεώσεις των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής συνίστανται κατά κύριο λόγο στην κρίση και αξιολόγηση των εργασιών που θα υποβληθούν, καθώς και στην επεξεργασία του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου. 

     Για τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής, το Δ.Σ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/-η να αποστείλει μέχρι την Παρασκευή  25 Μαΐου 2018 στην Ε.Μ.Ε. (info [at] hms [dot] gr) σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευμένη από ένα συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι είναι μέλος της ΕΜΕ, οικονομικά τακτοποιημένο και θα επισημαίνεται η συνάφεια των δραστηριοτήτων του με τις διεθνείς τάσεις της μαθηματικής έρευνας και της Μαθηματικής Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα. Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, με βάση τα ανωτέρω, θα προτείνει τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής στο Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,


Για την Οργανωτική Επιτροπή        Για την Επιστημονική Επιτροπή

Ανάργυρος Φελλούρης Φραγκίσκος Καλαβάσης

Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.    Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.
Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 12 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad