Ιστορία των Μαθηματικών

Είναι μετάφραση του "Storia Delle Matematiche" του Gino Loria. Αποτελείται από 4 τόμους.

Είδος Έκδοσης: 
Βιβλία
Είναι μετάφραση του "Storia Delle Matematiche" του Gino Loria. Αποτελείται από 4 τόμους.
Ιστορία των Μαθηματικών

Το έργο αυτό είναι μετάφραση μιας πλήρους ιστορίας των μαθηματικών, η οποία χαρακτηρίζεται από μία σπάνια αντικειμενικότητα. Παρέχει μία πλήρη εικόνα της μακράς εξελίξεως που υπέστει μέχρι σήμερα η επιστήμη διαμέσου των αιώνων, μετά την πλούσια εκείνη και ένδοξη συμβολή των κορυφαίων μαθηματικών της αρχαίας Ελλάδας.

Τιμή: 
15.00Ε
Μεταφραστές: 
Κωβαίος Κ. Μιχαήλ


Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 0 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad