Πρόγραμμα μαθημάτων Ε.Μ.Ε. 2012 - 2013

Από το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012 θα γίνονται μαθήματα στο κτίριο της
Ελληνικής  Μαθηματικής  Εταιρείας Πανεπιστημίου 34, Αθήνα, σε τέσσερις τάξεις ως εξής:

  • Για μαθητές Α΄ και Β'  τάξης Γυμνασίου, ώρα 09.10 – 10.30
  • Για  μαθητές Γ΄τάξης Γυμνασίου, ώρα 10.40 - 12.00
  • Για μαθητές Α΄τάξης  Λυκείου, ώρα 12.10 – 13.30
  • Για μαθητές Β΄και Γ΄τάξης Λυκείου, ώρα 13.40 - 15.00.

Τα μαθήματα είναι εισαγωγικά με βασικό στόχο την προετοιμασία των μαθητών που ενδιαφέρονται,
σε ύλη Ελληνικών και Διεθνών μαθηματικών διαγωνισμών, κυρίως σε τμήματα της ύλης που δεν
καλύπτονται επαρκώς από τη σχολική ύλη.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΑΞΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

22 - 09-2012

09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.

Α. Βλάχου

Άλγεβρα

22-09-2012

12.10-10.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.

Ε. Ψύχας

Γεωμετρία

 

 

 

 

29-09-2012

09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.

Ε. Ζώτος

Γεωμετρία

29-09-2011

12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.

Α. Φελλούρης

Άλγεβρα

 

 

 

 

6-10-2012

09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.

Π. Μπρέγιαννης

Άλγεβρα-Συνδυαστική

6-10-2012

12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.

Ι. Τυρλής

Άλγεβρα

 

 

 

 

13-10-2012

09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.

Ε. Ζώτος

Γεωμετρία

13-10-2012

12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.

Σ. Μπραζιτίκος

Θ. Αριθμών

 

 

 

 

3-11-2012

09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.

Α. Βλάχου

Γεωμετρία

3-11-2012

12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.

Α. Φελλούρης

Άλγεβρα

 

 

 

 

10-11-2012

09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.

Ε. Ψύχας

Γεωμετρία

10-11-2012

12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.

Π. Μπρέγιαννης

Συνδυαστική

 

 

 

 

24-11-2012

09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.

Ι. Τυρλής

Άλγεβρα-Συνδυαστική

24-11-2012

12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.

Σ. Μπραζιτίκος

Θ. Αριθμών

 

 

 

 

1-12-2012

09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.

Ε. Ψύχας

Γεωμετρία

1-12-2012

12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.

Α. Φελλούρης

Άλγεβρα

 

 

 

 

8-12-2012

09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.

Π. Μπρέγιαννης

Άλγεβρα- Συνδυαστική

8-12-2012

12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.

Ε. Ζώτος

Γεωμετρία

 

 

 

 

15-12-2012

09.10-10.30 Α και Β Γυμν.
10.40-12.00 Γ Γυμν.

Α. Βλάχου

Θεωρία αριθμών

15-12-2012

12.10-13.30 Α Λύκ.
13.40-15.00 Β και Γ Λυκ.

Ι. Τυρλής

Συνδυαστική

Η επιτροπή διαγωνισμών.


Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 3 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad