Πρόγραμμα μαθημάτων Ε.Μ.Ε. 2014 - 2015

Από το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 θα γίνονται μαθήματα στο κτίριο της
Ελληνικής  Μαθηματικής  Εταιρείας Πανεπιστημίου 34, Αθήνα, σε τέσσερις τάξεις ως εξής:

  • Για μαθητές Α΄ και Β'  τάξης Γυμνασίου, ώρα 09.15 – 10.30
  • Για  μαθητές Γ΄τάξης Γυμνασίου, ώρα 10.45 - 12.00
  • Για μαθητές Α΄τάξης  Λυκείου, ώρα 12.15 – 13.30
  • Για μαθητές Β΄και Γ΄τάξης Λυκείου, ώρα 13.45 - 15.00.

Τα μαθήματα είναι εισαγωγικά με βασικό στόχο την προετοιμασία των μαθητών που ενδιαφέρονται,
σε ύλη Ελληνικών και Διεθνών μαθηματικών διαγωνισμών, κυρίως σε τμήματα της ύλης που δεν
καλύπτονται επαρκώς από τη σχολική ύλη.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ
27 - 09-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Ε. Ζώτος
Άλγεβρα
27-09-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Α. Φελλούρης Άλγεβρα
04-10-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Ξ. Δημητρίου Άλγεβρα
04-10-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ε. Ψύχας Γεωμετρία
11-10-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Ε. Ζώτος
Γεωμετρία
11-10-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Σ. Μπραζιτίκος Θ. Αριθμών
18-10-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Α. Βλάχου
Άλγεβρα - Θ. Αριθμών
18-10-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ι. Τυρλής Άλγεβρα
25-10-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Ε. Ζώτος
Γεωμετρία
25-10-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Α. Φελλούρης
Άλγεβρα
  1 Νοεμβρίου 2014, Σάββατο (Διαγωνισμός Θαλής), δεν θα γίνουν μαθήματα
8 Νοεμβρίου 2014, Σάββατο (Συνέδριο ΕΜΕ), δεν θα γίνουν μαθήματα
15-11-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Ξ. Δημητρίου
Άλγεβρα
15-11-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ε. Ψύχας Γεωμετρία
22-11-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Φ. Μπερσίμης
Γεωμετρία
22-11-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Σ. Μπραζιτίκος
Συνδιυαστική
29-11-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Α. Βλάχου
Άλγεβρα - Θ. Αριθμών
29-11-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ι. Τυρλής Άλγεβρα
6-12-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Ε. Ζώτος
Γεωμετρία
6-12-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Α. Φελλούρης Άλγεβρα
13-12-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Ξ. Δημητρίου
Άλγεβρα
13-12-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ε. Ψύχας Γεωμετρία
20-12-2014 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Φ. Μπερσίμης
Γεωμετρία
20-12-2014 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Σ. Μπραζιτίκος Θ. Αριθμών
10-01-2015 09.15-10.30 Α και Β Γυμν.
10.45-12.00 Γ Γυμν.
Α. Βλάχου
Άλγεβρα - Θ. Αριθμών
10-01-2015 12.15-13.30 Α Λύκ.
13.45-15.00 Β και Γ Λυκ.
Ι.  Τυρλής Άλγεβρα

Η επιτροπή διαγωνισμών.Παραρτήματα

Ποιοι είναι εδώ

Είναι εδώ αυτή τη στιγμή 0 users και 33 επισκέπτες.

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Δραστηριοτήτων ΕΜΕ

Χορηγία


Υποστηρικτής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

32nd Balkan Mathematical Olympiad

16th Junior Balkan Mathematical Olympiad